Cookie-instellingen
Als je op "Alle cookies accepteren" klikt, stem je in met het opslaan van cookies op je apparaat om de navigatie op de website te verbeteren, het gebruik van de website te analyseren en onze marketingactiviteiten te ondersteunen.

Je kunt hier meer informatie vinden over onze gegevensverwerking
Impressum
Essentiële cookies
-
Targeting cookies
- Facebook Pixel
- Google Analytics - Consent
U bevindt zich hier:  prestige-modelmanagement.com   »  Overeenkomst kind euro 140

Om de boekingskansen van mijn kind te vergroten, geef ik (de ouder/verzorger) hierbij agentuur “PRESTIGE MODELMANAGEMENT GmbH, Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11/12A, A-1100 Wenen” de opdracht om mijn kind op mijn verzoek door middel van online profiel / boekingskaart gedurende 24 maanden via het internet aan serieuze klanten uit de mode- en reclamewerld (bijv. Fotografen, reclamebureaus, filmproducties, modetijdschriften, evenementenbureaus)  te presenteren en te bemiddelen. Daarom ga ik akkoord met het betalen van een jaarlijkse bemiddelingsvergoeding ter hoogte van euro 140

Agentuur PRESTIGE MODELMANAGEMENT GmbH verplicht zich onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst tot de presentatie en bemiddeling van mijn kind. De ouder/verzorger verplicht zich ertoe om de jaarlijkse vergoeding ter hoogte van euro 140 binnen 14 dagen te betalen. Direct na betaling ontvangt de ouder/verzorger zijn persoonlijke login en wachtwoord voor het internationale kinderportal www.prestige-modelmanagement.com

Agentuur PRESTIGE MODELMANAGEMENT is gespecialiseerd in de bemiddeling van baby- en kindermodellen tussen de 0 en -15 jaar.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRESTIGE MODELMANAGEMENT GmbH

 

§1   PRINCIPES / DIENSTEN / BEMIDDELING

Onderwerp van de overeenkomst tussen het kindermodel en agentuur PRESTIGE MODELMANAGEMENT GmbH ("hierna Prestige Modelmanagement") zijn de volgende diensten.

 

Persoonlijke bemiddeling bij aanvragen van klanten en advies bij opdrachten

Een eigen login met wachtwoord voor het beheren van de foto’s en gegevens van uw kind op ons kinderportal

Advies, ondersteuning en begeleiding bij alle vragen rondom de modellen business

Een Sed-Card om als pdf-bestand te versturen

Professioneel online profiel / boekingskaart met gedetailleerde presentatie

Internethuur van het online profiel/de online boekingskaart voor de volledige duur van het contract

Presentatie van het online profiel op het internet op www. prestige-modelmanagement.com met eigen wachtwoord

U kunt tot maximaal 100 foto’s zelf presenteren en beheren

Alle persoonlijke gegevens kunnen te allen tijde zelf worden gewijzigd en beheerd

Fotogalerie met tot 100 MB aan foto’s

24-uurs bewerkbaarheid van alle gegevens evenals 24-uur online aanwezigheid van het profiel

Opname in het zoeksjabloon (100% gegevensbescherming)

 

§2  LOOPTIJD / BEËINDIGING

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 24 maanden en begint op de dag van indiening van de bemiddelingsovereenkomst door een ouder/verzorger van het kindermodel, waarbij Prestige Modelmanagement onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst initiatieven moet ontplooien.

 

§3   BEMIDDELING / BOEKING

Prestige Modelmanagement streeft ernaar om het kindermodel naar zijn klanten te bemiddelen voor gerenommeerde brochure- en catalogi-reclames, film- en tv-producties, evenals productpromoties en modeshows. Een potentiële overeenkomst (opdracht) na de contactbemiddeling wordt rechtstreeks gesloten tussen de ouder van het kindermodel en de betreffende klant van Prestige Modelmanagement. Een dergelijke overeenkomst tussen een klant van Prestige Modelmanagement en de ouder/verzorger van het kindermodel ligt niet binnen de invloedssfeer van Prestige Modelmanagement en kan daarom niet worden gegarandeerd. De frequentie van opdrachten hangt van de vraag naar het betreffende type af, daarom kan hierover geen concrete informatie worden gegeven. Mocht het kindermodel vanwege een gebrek aan vraag door de klanten van Prestige Modelmanagement geen opdrachten krijgen, dan valt dit niet binnen de verantwoordelijkheid van Prestige Modelmanagement en is Prestige Modelmanagement niet verplicht vervangende of andere diensten te verlenen, ook omdat Prestige Modelmanagement zich inspant voor bemiddeling maar geen garantie op succes van deze bemiddeling is verschuldigd.

 

§4  OPDRACHTEN

Aanbiedingen voor boekingen van het kindermodel worden per e-mail of telefonisch doorgegeven aan de ouder/verzorger door Prestige Modelmanagement. Wanneer de ouder/verzorger van het kindermodel een opdracht als onacceptabel beschouwt, dan heeft deze het recht om deze zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Het kindermodel kan nooit worden verplicht om een opdracht aan te nemen.

 

§5  OPDRACHTAFHANDELING

In geval van het accepteren van een opdracht van een klant van Prestige Modelmanagement door de ouder/verzorger van het kindermodel, zijn het kindermodel en de ouder/verzorger verplicht om deze zo goed mogelijk af te handelen. Wanneer het kindermodel/de ouder/verzorger niet of te laat op de overeengekomen afspraak verschijnt - uitgezonderd door overmacht (ongeluk, ziekte) - dan heeft Prestige Modelmanagement het recht, de overeenkomst per direct, zonder opgaaf van redenen, te beëindigen. Een directe, voortijdige beëindiging van de overeenkomst door Prestige Modelmanagement is ook mogelijk, wanneer de ouder/verzorger van het kindermodel belangrijke bepalingen van de overeenkomst schendt.

 

§6  EIGEN OPDRACHTEN

Prestige Modelmanagement staat toe dat er ook met andere modellenbureaus wordt samengewerkt waarbij ook daar bemiddelde of zelf bemiddelde opdrachten mogen worden aangenomen.

 

§7  PRESENTATIE

De ouder/verzorger van het kindermodel verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord, dat de foto’s en gegevens van het kindermodel ten behoeve van klanten van Prestige Modelmanagement op www.prestige-modelmanagement.com of een andere door Prestige Modelmanagement geëxploiteerde website worden gepubliceerd. Prestige Modelmanagement verbindt zich er echter toe de gegevens van het kindermodel vertrouwelijk te behandelen en alleen zichtbaar te maken voor haar klanten. Dit met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

§8  BEVOEGDE RECHTBANK

De bevoegde rechtbank is Linz / Oostenrijk

 

§9  CONTRACTPARTIJ

De wettelijke vertegenwoordiger (ouder/verzorger) van het kind verklaart door het verzenden van dit formulier dat hij/zij alle punten van de overeenkomst heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

 

§10 AANVULLENDE AFSPRAKEN

Aanvullende afspraken en wijzigingen van de overeenkomst dienen voor hun geldigheid schriftelijk te worden vastgelegd, van deze bepaling mag ook alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

§11 BEMIDDELINGSPROVISIE

In het geval van een succesvolle bemiddeling hoeft de ouder/verzorger van het kindermodel geen aparte bemiddelingsvergoeding af te dragen zodat de volledige vergoeding voor de boeking aan de ouder/verzorger van het kindermodel wordt uitbetaald. De vergoeding voor de boeking voor het kindermodel is afhankelijk van de opdracht. Afhankelijk van de opdracht kan uw kind rekening houden met een vergoeding voor de boeking van tussen de €300 en €550. Naast de vergoeding voor de boeking krijgt de ouder/verzorger van het kindermodel alle gemaakte kosten (bijv. daadwerkelijke reiskosten, eventuele overnachting incl. ouders/verzorgers en overige kosten) door de opdrachtgever betaald.

 

§12 BEGELEIDING VAN EEN MINDERJARIGE

Kindermodellen moeten begeleid door een ouder/verzorger naar de overeengekomen opdracht komen en de ouder/verzorger moet ook gedurende de hele opdracht aanwezig zijn.

 

§13 KOSTEN

De jaarlijkse vergoeding voor de onder §1 genoemde diensten bedraagt slechts euro 140

 

§14 FOTOSELECTIE /  EIGEN FOTO’S

De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de fotoselectie van zijn/haar kind. Wij adviseren het gebruik van uitsluitend gerenommeerde, voordelige of professionele foto’s (foto’s gemaakt door fotografen of goede zelfgemaakt foto’s). De ouder/verzorger verbindt zich er verder toe om geen foto’s te presenteren waarop het kind weinig of schaars gekleed is.

 

§15 BETALINGSWIJZE (BEMIIDDELINGSVERGOEDING)

De ouder/verzorger verbindt zich ertoe de vergoeding voor bemiddeling door het online portal

www.prestige-modelmanagement.com ter hoogte van euro 140 binnen 14 dagen te betalen.

 

§16 HERROEPINGSRECHT

Prestige Modelmanagement GmbH verbindt zich ertoe om onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst op verzoek van de ouder/verzorger van het kindermodel met de presentatie en bemiddeling van het kindermodel te beginnen en alle diensten conform de overeenkomst volledig te verlenen.

Klanten, die gebruiker zijn, hebben het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen af te zien van een op afstand of buiten een verkoopruimte gesloten bemiddelingsovereenkomst. De herroepingstermijn gaat in om de dag van het sluiten van de overeenkomst. De gebruiker heeft echter geen herroepingsrecht, wanneer Prestige Modelmanagement GmbH op verzoek van de gebruiker nog vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met het verlenen van de diensten conform de overeenkomst is begonnen en de diensten vervolgens volledig werden verleend. 

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht moet de gebruiker door middel van een duidelijke herroepingsverklaring, onder vermelding van naam, adres en boekingscode, per post of e-mail de herroeping melden. Voor naleving van de deadline is het voldoende dat de verklaring vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen wordt verzonden.

Per post aan:  Prestige Modelmanagement GmbH, Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11/12A, A-1100 Wenen, Oostenrijk

of 

Per e-mail aan:  office@prestige-modelmanagement.com

Wanneer de gebruiker gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht en er op zijn/haar verzoek nog vóór het verstrijken van de herroepingstermijn door Prestige Modelmanagement GmbH diensten zijn verleend, is hij/zij verplicht een redelijke vergoeding te betalen voor de tot dan toe verleende diensten.

Het herroepingsrecht wordt ook verleend aan klanten die geen gebruiker zijn, maar in dat geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van euro 49,00.  

 

§17 SLOTBEPALINGEN

Direct na ontvangst van de betaling van de bemiddelingsvergoeding ontvangt ouder/verzorger van het kindermodel per e-mail login en wachtwoord voor het online portal www.prestige-modelmanagement.com